Discussion:
Eĉ guto malgranda kostante frapante traboras la monton granitan
Add Reply
e***@gmail.com
2014-10-15 09:00:37 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Antaŭ 2018 la banka segreto malaperos en la tuta EU, entenataj Svislando, Aŭstrio kaj Norvegio: sume ĉiuj 30 Eŭropaj landoj, troviĝantaj inter Atlantiko kaj la rusaj limoj!

La Ekonomia kaj Financa Konsilio de la EU-ministroj aprobis la interkonsenton kontraŭ impostevito. Pli detale:
- la sekreto malaperos en EU ekde 2017, escepte de Aŭstrio kaj Svislando kie ĝi malaperos la sekvan jaron;
- la fiskaj administracioj de la EU-landoj estos devigitaj aŭtomate interŝanĝi la fiskajn informojn.

La interkonsento enkadriĝas en la monda batalo kontraŭ la fiskaj paradizoj komenciĝinta en 2005. La batalo estis lastatempe bremsata de Luksemburgio kaj Aŭstrio, kiuj postulis saman traktandon de Svislando, Andoro, Liĥtenŝteino, Monako kaj Sanmarino. Sed ĝi rekomencis en 2013 dank' al la skandalo Offshoreleakes, pri 130mil kurantaj kontoj kaŝitaj en la fiskaj paradizoj.
Temas pri granda konkero je civilizo de la Unio!

Simila aŭtomata intersanĝo tamen ekvalidos ankaŭ en la cetera mondo: tion lastatempe G20 petis al OSCE (monda Organizaĵo por la Koopero kaj la Evoluo Ekonomiaj).

La grandajn revolucioj estas tiuj kiuj okazas laŭgrade kaj per pacaj metodoj, ne tiuj kiuj okazas abrupre per perfortoj kaj militoj!
Sume averto ankaŭ al la rusaj oligarkoj kaj magnatoj, kiuj amase frekventas la fiskajn paradizojn!
J-K
Oto Tekihaki
2015-06-12 15:01:03 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by e***@gmail.com
La grandajn revolucioj estas tiuj kiuj okazas laŭgrade kaj per pacaj metodoj, ne tiuj kiuj okazas abrupre per perfortoj kaj militoj!
J-K
Dennis Keefe diras:

"Dum jardekoj, oni povas diri ekde la jaro 1887, esperantistoj firme kredadis, ke ilia lingvo estas nova ilo, plene taŭga por la rolo de internacia helplingvo. Esperanto estas neŭtrala, relative facile lernebla, kaj iusence logika. Per tiuj tri trajtoj ĝi, laŭ esperantistoj, klare superis la francan lingvon de la 19a jarcento, kaj la anglan de la 21a. Tamen spite al ĉi tiuj klaraj avantaĝoj, malmulte da homoj antaŭe kaj nun akceptas Esperanton kiel internacian lingvon.
Multe da esperantistoj, kiel multe da aliaj homoj, kredas, ke se nova ideo aŭ nova produkto estas pli bona ol konkurencaj ideoj kaj varoj, ĝi nature estos post nemulta tempo akceptata aŭ aĉetata de homoj. Multo el la moderna fundamento de la fako ekonomiko baziĝis sur la principo de racieco. Racia homo akceptas ideon, se ĝi estas pli avantaĝa ol alia ideo aŭ varo kiu eble kostas pli, aŭ ne funkcias tiel rapide, aŭ ne daŭrovivas tiom da tempo, ktp. Sed estas longa listo de varoj kiuj estas okulfrape pli bonaj ol alternativoj, sed kiuj tamen estas ne rapide akceptataj de la homaro. Esperanto apartenas al tiu listo." ktp.ktp.

http://sezonoj.ru/2012/03/210keef/
-----------------
Pripensige. Ĉu ne?
Oto
LeviPetro
2015-06-12 17:57:24 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Oto Tekihaki
Post by e***@gmail.com
La grandajn revolucioj estas tiuj kiuj okazas laŭgrade kaj per pacaj metodoj, ne tiuj kiuj okazas abrupre per perfortoj kaj militoj!
J-K
"Dum jardekoj, oni povas diri ekde la jaro 1887, esperantistoj firme kredadis, ke ilia lingvo estas nova ilo, plene taŭga por la rolo de internacia helplingvo. Esperanto estas neŭtrala, relative facile lernebla, kaj iusence logika. Per tiuj tri trajtoj ĝi, laŭ esperantistoj, klare superis la francan lingvon de la 19a jarcento, kaj la anglan de la 21a. Tamen spite al ĉi tiuj klaraj avantaĝoj, malmulte da homoj antaŭe kaj nun akceptas Esperanton kiel internacian lingvon.
Multe da esperantistoj, kiel multe da aliaj homoj, kredas, ke se nova ideo aŭ nova produkto estas pli bona ol konkurencaj ideoj kaj varoj, ĝi nature estos post nemulta tempo akceptata aŭ aĉetata de homoj. Multo el la moderna fundamento de la fako ekonomiko baziĝis sur la principo de racieco. Racia homo akceptas ideon, se ĝi estas pli avantaĝa ol alia ideo aŭ varo kiu eble kostas pli, aŭ ne funkcias tiel rapide, aŭ ne daŭrovivas tiom da tempo, ktp. Sed estas longa listo de varoj kiuj estas okulfrape pli bonaj ol alternativoj, sed kiuj tamen estas ne rapide akceptataj de la homaro. Esperanto apartenas al tiu listo." ktp.ktp.
http://sezonoj.ru/2012/03/210keef/
-----------------
Pripensige. Ĉu ne?
Oto
Tio pensigas min pri geniaĵo, kiun mi uzis kiam en mia juneco mi biciklis.
Temas pri retropedalado. Per kombino de dentradoj, eblis ŝanĝi la rilato
inter pedalo kaj rado, kaj disponi grandan forton por suprenbicikli.
Biciklante hejmen en Parizo, mi facile kaj rapide supreniris laŭ deklivoj.
Ofte homoj gape rigardis la strangulon, kiu facile biciklis supren, pedalante
inverse de la kutimo, ŝajne freneze. Kelkaj ridis. Ŝajnas, ke la sistemo, kiu
estis sufiĉe populara antaŭ la Dua mondmilito, tute malaperis. Do genieco ne
garantias sukceson de praktike elprovita oportunaĵo.

Petro.
Oto Tekihaki
2015-06-13 11:20:37 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by LeviPetro
Post by Oto Tekihaki
Post by e***@gmail.com
La grandajn revolucioj estas tiuj kiuj okazas laŭgrade kaj per pacaj metodoj, ne tiuj kiuj okazas abrupre per perfortoj kaj militoj!
J-K
"Dum jardekoj, oni povas diri ekde la jaro 1887, esperantistoj firme kredadis, ke ilia lingvo estas nova ilo, plene taŭga por la rolo de internacia helplingvo. Esperanto estas neŭtrala, relative facile lernebla, kaj iusence logika. Per tiuj tri trajtoj ĝi, laŭ esperantistoj, klare superis la francan lingvon de la 19a jarcento, kaj la anglan de la 21a. Tamen spite al ĉi tiuj klaraj avantaĝoj, malmulte da homoj antaŭe kaj nun akceptas Esperanton kiel internacian lingvon.
Multe da esperantistoj, kiel multe da aliaj homoj, kredas, ke se nova ideo aŭ nova produkto estas pli bona ol konkurencaj ideoj kaj varoj, ĝi nature estos post nemulta tempo akceptata aŭ aĉetata de homoj. Multo el la moderna fundamento de la fako ekonomiko baziĝis sur la principo de racieco. Racia homo akceptas ideon, se ĝi estas pli avantaĝa ol alia ideo aŭ varo kiu eble kostas pli, aŭ ne funkcias tiel rapide, aŭ ne daŭrovivas tiom da tempo, ktp. Sed estas longa listo de varoj kiuj estas okulfrape pli bonaj ol alternativoj, sed kiuj tamen estas ne rapide akceptataj de la homaro. Esperanto apartenas al tiu listo." ktp.ktp.
http://sezonoj.ru/2012/03/210keef/
-----------------
Pripensige. Ĉu ne?
Oto
Tio pensigas min pri geniaĵo, kiun mi uzis kiam en mia juneco mi biciklis.
Temas pri retropedalado. Per kombino de dentradoj, eblis ŝanĝi la rilato
inter pedalo kaj rado, kaj disponi grandan forton por suprenbicikli.
Biciklante hejmen en Parizo, mi facile kaj rapide supreniris laŭ deklivoj.
Ofte homoj gape rigardis la strangulon, kiu facile biciklis supren, pedalante
inverse de la kutimo, ŝajne freneze. Kelkaj ridis. Ŝajnas, ke la sistemo, kiu
estis sufiĉe populara antaŭ la Dua mondmilito, tute malaperis. Do genieco ne
garantias sukceson de praktike elprovita oportunaĵo.
Petro.
Estas vere strange. Mi neniam vidis ke iu pedalas inverse nek aŭdis pri tia sistemo. Kiam mi suprenkuras per biciklo mi uzas la pezon de mia korpo. Ĝi funkcias sufiĉe bone. Mi havas ankaŭ rapidec-ŝanĝilon sed mi uzas ĝin neniam.

Oto

Oto Tekihaki
2015-06-17 18:02:04 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Oto Tekihaki
Post by e***@gmail.com
La grandajn revolucioj estas tiuj kiuj okazas laŭgrade kaj per pacaj metodoj, ne tiuj kiuj okazas abrupre per perfortoj kaj militoj!
J-K
"Dum jardekoj, oni povas diri ekde la jaro 1887, esperantistoj firme kredadis, ke ilia lingvo estas nova ilo, plene taŭga por la rolo de internacia helplingvo. Esperanto estas neŭtrala, relative facile lernebla, kaj iusence logika. Per tiuj tri trajtoj ĝi, laŭ esperantistoj, klare superis la francan lingvon de la 19a jarcento, kaj la anglan de la 21a. Tamen spite al ĉi tiuj klaraj avantaĝoj, malmulte da homoj antaŭe kaj nun akceptas Esperanton kiel internacian lingvon.
Multe da esperantistoj, kiel multe da aliaj homoj, kredas, ke se nova ideo aŭ nova produkto estas pli bona ol konkurencaj ideoj kaj varoj, ĝi nature estos post nemulta tempo akceptata aŭ aĉetata de homoj. Multo el la moderna fundamento de la fako ekonomiko baziĝis sur la principo de racieco. Racia homo akceptas ideon, se ĝi estas pli avantaĝa ol alia ideo aŭ varo kiu eble kostas pli, aŭ ne funkcias tiel rapide, aŭ ne daŭrovivas tiom da tempo, ktp. Sed estas longa listo de varoj kiuj estas okulfrape pli bonaj ol alternativoj, sed kiuj tamen estas ne rapide akceptataj de la homaro. Esperanto apartenas al tiu listo." ktp.ktp.
http://sezonoj.ru/2012/03/210keef/
-----------------
Pripensige. Ĉu ne?
Oto
PS:

Mi suspektas ke en la tempo de onklo Zam la aferoj iris eĉ pli malbone. Tiam ne ekzistis interreto, ne ekzistis, "lernu.net" kaj ne ekzistis "Duolingo". Jen kion li pensis pri la afero:

"Dum la homoj, kiuj okupas sin je ĉia plej sencela kaj senutila sensencaĵo, se ĝi nur estas en modo kaj konforma al la rutinaj ideoj de la amaso, ĝuas ne sole ĉiujn bonojn de la vivo, sed ankaŭ la honoran nomon de "instruituloj" aŭ "utilaj publikaj agantoj", la pioniroj de novaj ideoj renkontas nenion krom mokoj kaj atakoj; la unua renkontita tre malmulte lerninta bubo rigardas ilin de alte kaj diras al ili, ke ili okupas sin je malsaĝaĵoj; la unua renkontita gazeta felietonisto skribas pri ili "spritajn" artikolojn kaj notojn, ne preninte sur sin la laboron almenaŭ iom ekscii, super kio ili propre laboras; kaj la publiko, kiu ĉiam iras kiel anaro da ŝafoj post la kriemuloj, ridas kaj ridegas kaj eĉ por unu minuto ne faras al si la demandon, ĉu ekzistas eĉ guto da senco kaj logiko en ĉiuj tiuj ĉi "spritaj" mokoj."

http://www.steloj.de/esperanto/esenco/index.html
---
Oto
Fabian Eugen
2017-12-03 16:10:18 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Oto Tekihaki
Post by e***@gmail.com
La grandajn revolucioj estas tiuj kiuj okazas laŭgrade kaj per pacaj metodoj, ne tiuj kiuj okazas abrupre per perfortoj kaj militoj!
J-K
"Racia homo akceptas ideon, se ĝi estas pli avantaĝa ol alia ideo aŭ varo kiu eble kostas pli, aŭ ne funkcias tiel rapide, aŭ ne daŭrovivas tiom da tempo, ktp. Sed estas longa listo de varoj kiuj estas okulfrape pli bonaj ol alternativoj, sed kiuj tamen estas ne rapide akceptataj de la homaro. Esperanto apartenas al tiu listo." ktp.ktp.
Post by Oto Tekihaki
http://sezonoj.ru/2012/03/210keef/
---------------------------------------------------------

-Jes. Fakte averaĝan homon aŭ malmulte aŭ tute ne interesas lerni fremdajn lingvojn. Sed tiu situacio ŝanĝiĝos. La moderna teknologio helpos lerni fremdajn lingvoj almenaŭ ĝis tia punkto ke homoj komprenos ke la laboro lerni etnajn lingvojn estas ekstreme malfacila afero kaj lerni artefaritan lingvon estas ege pli facile. Plurlingvismo estas subtenenda ĉar ĝi helpos Esperanton.

Jen la unuaj paŝoj tiudirekten:
https://www.facebook.com/awesomestuff365/videos/1974282469480969/

------------------------------
Eugenio da Sangiorgio
Oto Tekihaki
2015-10-27 12:24:00 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by e***@gmail.com
La grandajn revolucioj estas tiuj kiuj okazas laŭgrade kaj per pacaj metodoj, ne tiuj kiuj okazas abrupre per perfortoj kaj militoj!
J-K
La itala radio radio 3 (26102015) faris enketon, en la itala lingvo, pri Esperanto. Se ĝi interesas vin, jen la ligilo:
https://player.fm/series/rai-podcast-radio3-19383/tre-soldi-del-26102015-mi-estas-esperanto-1-di-marina-lalovic
----
Oto
Oto Tekihaki
2015-10-28 17:57:27 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Oto Tekihaki
https://player.fm/series/rai-podcast-radio3-19383/tre-soldi-del-26102015-mi-estas-esperanto-1-di-marina-lalovic
----
Oto
PS: La listo fariĝas pli kaj pli longa. Bonvolu serĉi la sekvan titolon:

"TRE SOLDI del 27/10/2015 - MI ESTAS ESPERANTO" |
-------------
Oto Tekihaki
https://player.fm/series/rai-podcast-radio3-19383/tre-soldi-del-26102015-mi-estas-esperanto-1-di-marina-lalovic
Oto Tekihaki
2015-10-30 19:06:49 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Oto Tekihaki
Post by Oto Tekihaki
https://player.fm/series/rai-podcast-radio3-19383/tre-soldi-del-26102015-mi-estas-esperanto-1-di-marina-lalovic
----
Oto
"TRE SOLDI del 27/10/2015 - MI ESTAS ESPERANTO" |
-------------
Oto Tekihaki
https://player.fm/series/rai-podcast-radio3-19383/tre-soldi-del-26102015-mi-estas-esperanto-1-di-marina-lalovic
PS: La supran radioprogramon pri Esperanto ĉivespere (vendrede je la 20-a horo) mi estas aŭskultanta en la itala lingvo.

Oto Tekihaki
Oto Tekihaki
2015-10-31 12:04:18 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Il giorno venerdì 30 ottobre 2015 20:06:51 UTC+1,
Post by Oto Tekihaki
PS: La supran radioprogramon pri Esperanto ĉivespere (vendrede je la 20-a horo) mi estas aŭskultanta en la itala lingvo.
Oto Tekihaki
PS: La titolo en podkasto: "TRE SOLDI del 30/10/2015 - MI ESTAS ESPERANTO", ĉivespere troviĝas je la 12 loko. Ĉiel ajn ĝi estas rekonebla pro la majuskla skribo: MI ESTAS ESPERANTO.

https://player.fm/series/rai-podcast-radio3-19383/tre-soldi-del-30102015-mi-estas-esperanto-1-di-marina-lalovic


Oto
Oto Tekihaki
2015-11-04 14:16:27 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Il giorno sabato 31 ottobre 2015 13:04:20 UTC+1, Oto Tekihaki ha scritto:


PS:La frazo en majusko "MI ESTAS ESPERANTO" jam malaperis el la listo de disaŭdigoj. Por aŭskulti la disaŭdigon en podkasto estas necesa la sekva ligilo:

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-f3da908d-e456-4a7f-9f00-a411d8505476.html
------
Oto

Laŭnecese, ankaŭ la sekva:
https://www.google.it/search?q=MI+ESTAS+ESPERANTO&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=OhA6Vv-AMOvhywP0w7OYAQ
Oto Tekihaki
2015-11-14 11:10:11 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Oto Tekihaki
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-f3da908d-e456-4a7f-9f00-a411d8505476.html
------
Oto
https://www.google.it/search?q=MI+ESTAS+ESPERANTO&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=OhA6Vv-AMOvhywP0w7OYAQ
PS: Jen alia disaŭdigo de la itala televido pri Esperanto, por tiuj kiuj komprenas la italan. Rai parlamento SPAZIO LIBERO:

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-9aadccda-b7a8-4980-9b9f-eeaaccedb94c.html
----------------------
Proponas ĝin Oto Tekihaki
Fabian Eugen
2016-09-09 16:07:50 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Oto Tekihaki
Post by Oto Tekihaki
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-f3da908d-e456-4a7f-9f00-a411d8505476.html
------
Oto
https://www.google.it/search?q=MI+ESTAS+ESPERANTO&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=OhA6Vv-AMOvhywP0w7OYAQ
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-9aadccda-b7a8-4980-9b9f-eeaaccedb94c.html
----------------------
Proponas ĝin Oto Tekihaki
Jen lingva justeco el movada vidpunkto:
https://movada-vid.punkto.info/2016/07/28/mvp006-lingva-justeco/
--------------------
Proponas aŭskulti ĝin Eugenio Fabian
LeviPetro
2016-09-25 17:08:04 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
"Eĉ guto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan."
Pli ĝuste estus diri "la monton kalkŝtonan".
Cetere, necesas atendi longan tempon, ke unu sama guto denove frapos
samloke...

Petro.
Fabian Eugen
2017-08-30 09:02:46 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by LeviPetro
"Eĉ guto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan."
Pli ĝuste estus diri "la monton kalkŝtonan".
Cetere, necesas atendi longan tempon, ke unu sama guto denove frapos
samloke...
Petro.
Anekdotoj ne ĉiam estas logikaj, ĉar iliaj kreantoj ankaŭ ne ĉiam estas logikaj. Sed simili al robotoj estas eĉ pli malbone. Mi esperas ke ni ne alvenos ĝis tia punkto kiel oni povas vidi sur la suba video. Tio estus terure. Kiam homoj ne plu deziras havi idojn, tio signifus la finon de la homaro. Ĝi estus eĉ pli terura ol tio kion previdis Orwell en sia libro, "1984":
https://www.facebook.com/1337HACKING/videos/331672903919784/?hc_ref=ARQSY0j9GtPMPdbWVMvpoPH5wt7zBCMPTAwrMusg9okLgSCaEa3rpzOkWX8EUkuSYOs

http://novajhoj.weebly.com/george-orwell--1984.html
--------------------
Amike, Eugenio
Fabian Eugen
2017-08-30 09:25:36 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Fabian Eugen
Post by LeviPetro
"Eĉ guto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan."
Pli ĝuste estus diri "la monton kalkŝtonan".
Cetere, necesas atendi longan tempon, ke unu sama guto denove frapos
samloke...
Petro.
https://www.facebook.com/1337HACKING/videos/331672903919784/?hc_ref=ARQSY0j9GtPMPdbWVMvpoPH5wt7zBCMPTAwrMusg9okLgSCaEa3rpzOkWX8EUkuSYOs
http://novajhoj.weebly.com/george-orwell--1984.html
--------------------
Amike, Eugenio
PS: Nun, mi prezentas al vi grupon Kiun oni nomas "Debato inter esperantistoj kaj ne-esperantistoj. Mi dirus "Debato inter esperantistoj kaj malesperantistoj. Ĉi tie estas kelkaj influaj personoj kiuj konsideras Esperanton mortinta kaj jam entombigita. Estas bezonata helpo de iu kiu kapablas skribi anglalingve: https://www.facebook.com/groups/146568582540577/
Fabian Eugen
2017-08-30 10:22:43 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Il giorno mercoledì 30 agosto 2017 11:25:38 UTC+2, Fabian Eugen ha scritto:
PS: Tempovojaĝo kun Claude Piron en la jaron 2052:

"Gesinjoroj en la Juĝantaro,

Vi aŭdis la atestojn. La pruvan faktaron mi ne resumos, tio estus tempoperdo. Ĝi estas per si mem pli ol elokventa. Sed mi volas atentigi vin pri unu punkto, nome, kiel ofte la atestantoj uzis la vorton kvazaŭ : "Ili agis kvazaŭ ne ekzistus alternativo", "kvazaŭ ne estus kontrolendaj faktoj", "kvazaŭ nia propono estus ridinda", "kvazaŭ la koncerna lingvo ne ekzistus", ktp ktp. La revenado de tiu vorto emfazas, kiel persiste la akuzitoj neglektis la realon. Ili supozate apartenas al la politika, ekonomia, kultura, universitata aŭ socia elito de la mondo, ili havis postenojn kun grandegaj prestiĝo kaj respondecoj, iliaj decidoj efikis sur la vivojn de ĉiuj loĝantoj de nia planedo, tamen ili agis sen sento pri respondeco, kvazaŭ etuloj infanĝardenaj. Kaj nun - vi aŭdis ilin - ili provas defendi sin dirante: "Ni ne sciis", "Ni ne povis imagi, ke tiel estas".

Por daŭrigi la legadon bonvolu klaki ĉi tie:

http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/2052.htm
----------------
Amike salutas vin Eugenio
Fabian Eugen
2017-08-30 12:07:36 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Il giorno mercoledì 30 agosto 2017 11:25:38 UTC+2, Fabian Eugen ha scritto:
............
PPS: Jen mallonga dialogo kun kabeinta eterna komencantino, kiu asertis ke la vortordo de Esperanto estas SVO, sekve la n-finaĵo estas senutila:
Olga Smirnova: -Esperantists have a product to sell: a horse-drawn cart called "Esperanto". ( Esperantistoj volas vendi ĉeval-ĉaron nomatan Esperanto)

People of the XXI century do not like carts. They have no desire to buy them. They do not want to "remove" them.

You should stop consider the whole universe more stupid than yourself and reflect on your agenda. Concentrate more on what you can offer to the mankind, not on why everybody should buy your language.


Eugen Fabian: -Ĉesu diri malsagaĵojn. Esperanto ne estas vendejo. Se ĝi ne plaĉas al vi, ignoru ĝin.
LeviPetro
2017-08-30 17:11:27 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by Fabian Eugen
Post by Fabian Eugen
Post by LeviPetro
"Eĉ guto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan."
Pli ĝuste estus diri "la monton kalkŝtonan".
Cetere, necesas atendi longan tempon, ke unu sama guto denove frapos
samloke...
Petro.
https://www.facebook.com/1337HACKING/videos/331672903919784/?hc_ref=ARQSY0j9GtPMPdbWVMvpoPH5wt7zBCMPTAwrMusg9okLgSCaEa3rpzOkWX8EUkuSYOs
http://novajhoj.weebly.com/george-orwell--1984.html
--------------------
Amike, Eugenio
PS: Nun, mi prezentas al vi grupon Kiun oni nomas "Debato inter esperantistoj kaj ne-esperantistoj. Mi dirus "Debato inter esperantistoj kaj malesperantistoj. Ĉi tie estas kelkaj influaj personoj kiuj konsideras Esperanton mortinta kaj jam entombigita. Estas bezonata helpo de iu kiu kapablas skribi anglalingve: https://www.facebook.com/groups/146568582540577/
Mi supozas, ke inter tiuj personoj estas iu nomita Olga, kiu lau priskribo similas ghemelinon de chi tiea parazita Elhana. Respondi al tiaj personoj estas perdo de tempo. Iliaj argumentoj kontrau Esperanto estas tiaj, ke ili pli vekas scivolon pri tiu neebla lingvo, kiu ankorau ankorau funkcias 130 jarojn post sia pretendita fiasko.
Mi ne konektighis al Facebook pro manko de fido.

Petro.
Fabian Eugen
2017-12-03 16:54:59 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by LeviPetro
Post by Fabian Eugen
Post by Fabian Eugen
Post by LeviPetro
"Eĉ guto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan."
Pli ĝuste estus diri "la monton kalkŝtonan".
Cetere, necesas atendi longan tempon, ke unu sama guto denove frapos
samloke...
Petro.
https://www.facebook.com/1337HACKING/videos/331672903919784/?hc_ref=ARQSY0j9GtPMPdbWVMvpoPH5wt7zBCMPTAwrMusg9okLgSCaEa3rpzOkWX8EUkuSYOs
http://novajhoj.weebly.com/george-orwell--1984.html
--------------------
Amike, Eugenio
PS: Nun, mi prezentas al vi grupon Kiun oni nomas "Debato inter esperantistoj kaj ne-esperantistoj. Mi dirus "Debato inter esperantistoj kaj malesperantistoj. Ĉi tie estas kelkaj influaj personoj kiuj konsideras Esperanton mortinta kaj jam entombigita. Estas bezonata helpo de iu kiu kapablas skribi anglalingve: https://www.facebook.com/groups/146568582540577/
Mi supozas, ke inter tiuj personoj estas iu nomita Olga, kiu lau priskribo similas ghemelinon de chi tiea parazita Elhana. Respondi al tiaj personoj estas perdo de tempo. Iliaj argumentoj kontrau Esperanto estas tiaj, ke ili pli vekas scivolon pri tiu neebla lingvo, kiu ankorau ankorau funkcias 130 jarojn post sia pretendita fiasko.
Mi ne konektighis al Facebook pro manko de fido.
Petro.
Vi tute pravas, Petro. Estas pli bone ke ni pensu al niaj aferoj:

-------------------------
Amike, Eugenio
Fabian Eugen
2017-12-30 18:21:47 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
PS: Iuj ĵurnalistoj, malpli ili scias pri Esperanto, despli ili predikaĉas pri ĝi. Ili informas pri temo pri kiu ili scias preskaŭ nenion :

https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Eraroj_kaj_mitoj_pri_Esperanto

Loading Image...


http://youtu.be/sj8k2064v9I
-------------------------
Amike vin salutas, Eugenio
Fabian Eugen
2018-02-02 06:38:42 UTC
Reply
Permalink
Raw Message
Post by LeviPetro
"Eĉ guto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan."
Pli ĝuste estus diri "la monton kalkŝtonan".
Cetere, necesas atendi longan tempon, ke unu sama guto denove frapos
samloke...
Petro.
Ekzistas fakto kiu klare manifestiĝis ankaŭ en ĉi tiu forumo: "Coca-Cola kaj frititaj terpomoj estas aĉaj varoj kun bonega merkatumo. Ni havas bonegan varon kun aĉa merkatumo."... Kaj ĝuste tiuj kiuj devus diskonigi nin, kion ili faras? Ili misfamigas nin: https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Eraroj_kaj_mitoj_pri_Esperanto
------------
Amike, Eugenio :-)

Loading...